SVENSKA

Just nu!


"Efter en period av allmän kompositionstorka så har jag just skrivit en fantasi för violoncello-solo mer eller mindre klart.


Just nu skriver jag på ett stycke till Svenska Hornsällskapet."


/ Micaela, 2022-01-09


Uppdaterad 2022-01-09

Tonsättare