Nyupplagt på YouTube:

Uppdaterad 2017-05-13

tonsättare

"Klangerna, tonerna finns överallt.

I naturen, i människorna. De ligger där oupptäckta - och jag kan inte låta bli att skriva ned dem."

Musikmix:

Inspelningar kommer snart:

  • "Natt i staden" för brasskvintett och slagverk
  • "Undran" för flöjt, viola och piano

Foto: Ellinor S. Hoppe, Samar Al Shaikh